Geoportal Powiatu Tatrzańskiego

Dane udostępnione poprzez Geoportal Powiatu Tatrzańskiego stanowią dostęp do usług (usługa wyszukania, usługa przeglądania) o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r. nr 76, poz. 489 z późn. zm.) dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Tatrzańskiego.

Zawarte w Geoportalu Powiatu Tatrzańskiego informacje oraz generowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. Mają one wyłącznie charakter poglądowy i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów pozostałych baz danych. Kopiowanie i publikowanie danych bez zgody jest zabronione.

Starosta Tatrzański nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z tego serwisu.

Wybrane dane naszego serwisu udostępniane są w formie usługi wms pod adresem:
http://tatrzanski.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
GEOPORTAL - tryb publiczny
Dane kontaktowe z Wydziałem Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Dostęp w trybie chronionym

Płatności internetowe w Starostwie Powiatowym w Zakopanem

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, że w ramach Geoportalu Powiatu Tatrzańskiego zostały udostępnione płatności internetowe, pozwalające na szybkie i wygodne opłacanie on-line za zamówione materiały zasobu udostępniane w ramach zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej w systemie GEOBID. Płatności elektroniczne mogą być dokonywane zaraz po zarejestrowaniu zgłoszenia i wystawieniu Dokumentu Obliczenia Opłaty. Usługa elektronicznego wnoszenia opłat jest  realizowana przez system Paybynet, którego obsługę zapewnia Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

System Paybynet działa w schemacie bezpośredniego przelewu  z potwierdzeniem. Płatność kierowana jest bezpośrednio z rachunku bankowego Geodety na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Zakopanem - co zapewnia spełnienie obowiązków związanych z opłatami publiczno-prawnymi.

Transakcje realizowane przez Paybynet wiążą się z opłatą prowizyjną na rzecz KIR. O wysokości opłaty prowizyjnej płatnik zostanie poinformowany przez KIR w trakcie dokonywania płatności.

Jako pierwsi z usługi  bezpośrednich płatności internetowych Paybynet, dedykowanych dla Jednostek Samorządowych, mogą skorzystać klienci następujących banków: Sprawdź swój bank